Menu Zavřeno
„Živ jsa, pamatuj na smrt.“
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250, Hradec Králové

Datum / čas
Datum - 26/03/2019
17:00 - 17:00

Místo konání
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Kategorie


Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.: „Živ jsa, pamatuj na smrt.“ Poslední věci člověka v raněnovověké kultuře umírání a vzpomínání. Vstupné 60/30Kč.*

Představy o životě a smrti se v minulosti lišily od našeho vnímání: z našich životů vytěsněná a sekularizovaná smrt se značně odlišuje od vnímání smrti jako následku prvotního hříchu a současně jako rozhodujícího okamžiku pro osud duše na onom světě. Umírání bylo chápáno jako kritický okamžik, v němž je možno mnohé napravit, ale také pokazit a ztratit naději na spásu. Každodenní příprava na smrt byla proto přirozenou součástí života a „memento mori“ tvořilo jeden z pilířů předmoderní mentality. Přednáška představí raněnovověký ideál dobrého umírání, dobové chápání posledních věcí člověka a funerální a komemorativní média, která sloužila k výchově k dobré smrti