Menu Zavřeno
Podoba a změny přechodových rituálů 19. století
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250, Hradec Králové

Datum / čas
Datum - 21/05/2019
17:00 - 18:30

Místo konání
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Kategorie


Přednáška představí podobu a proměny katolických přechodových rituálů v 19. století.

Přechodovými rituály jsou v historii označovány nejdůležitější církevní svátosti – křest, biřmování, sňatek a pohřební ritus, které v minulosti oddělovaly jednotlivé etapy lidského života a zároveň patřily k nejzásadnějším okamžikům v životě člověka. Pod tlakem modernizace a sekularizace společnosti procházely tyto rituály v 19. století zásadní proměnou. V důsledku tohoto procesu došlo k oslabení role církve v životě člověka, ale i k radikální laicizaci přechodových okamžiků, která byla dovršena ve 2. polovině 20. století.