Menu Zavřeno

Měnící se svět – archeologická výstava

Měnící se svět - archeologická výstava
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové

Datum / čas
Datum - 11/08/2022
10:00 - 18:00

Místo konání
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Kategorie


Od 17. června 2022 do 12. listopadu 2023

Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách

Archeologická výstava přiblíží zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpoví například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci.

Výstava v Galerijním sále Muzea východních Čech bude obsahovat čtyři samostatné části:

– v první části bude návštěvník seznámen s kulturním a antropologickým vývojem moderního člověka od gravettienu (30 tis. př. n. l.) až po konec paleolitu (10 tis. př. n. l.), a to po jednotlivých kulturách. Součástí výstavy budou i repliky jeskynních maleb zvířat ze slavných francouzských a španělských lokalit.

– druhá část představí období mezolitu, a to jak v rámci regionu východních Čech, tak prostřednictvím situací z jiných koutů naší republiky i Evropy. Návštěvník se seznámí s krajinou a přírodou té doby, s tehdejší podobou osídlení, s kamennými nástroji, obživou posledních lovců i jejich pohřebními zvyklostmi a kultovními projevy.

– třetí část výstavy nabídne domek propojující druhý a čtvrtý okruh. Zde je totiž ve stručnosti představen vývoj na Předním východě, kde ve stejné době, kdy u nás žili mezolitičtí lovci, dochází k počátkům zemědělství a domestikace zvířat. Tyto znalosti se v podobě neolitu posléze šíří z Blízkého východu do Evropy, a tedy i k nám. Nálezy, které jsou v této části výstavy prezentovány, laskavě poskytli kolegové z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze a jedná se tedy o skutečné originály, které byly objeveny na území Předního východu.

– poslední čtvrtá část přiblíží neolitické období v podobném duchu, v jakém byl představen předcházející mezolit. Zde naprosto dominují předměty ze sbírek MVČ HK, jelikož Královéhradecko patří v rámci archeologického bádání o neolitu ke klíčovým oblastem. Kromě kamenných artefaktů a keramických nádob bude k vidění i několik unikátů. Přední místo mezi nimi zaujímá tzv. sovětické prasátko, tedy keramická figurka prasete, která je jedinou svého druhu či náhrdelník složený z keramických korálů, pocházející z hrobu objeveného v Plotištích nad Labem. I zde jsou vyjma skutečných artefaktů i repliky, které si návštěvník může osahat. Lidé tak budou mít například možnost seznámit se s podobou srpu pro sklizeň obilí v době kamenné.

Součástí výstavy budou také promítané 3D modely tehdejšího osídlení a krajiny a k výstavě vzniknou dvě tzv. mapy s příběhem.
První mapa je již dokončena a bude přístupná na webu našeho muzea od zahájení výstavy. Zájemce stručně seznámí s tím, co je to vlastně mezolit a pozná některé lokality a předměty, o kterých se více dozví ve vlastní výstavě. Obsahuje ale také řadu informací, které se do výstavy nevešly. Mapa pak může být vítaným doplňkem i pro ty, kteří nejprve navštíví výstavu a až potom usednou k počítači.

Druhá mapa s příběhem vznikne až příští rok po skončení celé výstavy a její podobu zvolí přímo návštěvníci, kteří vyberou z trojice připravených témat. Hlasování bude probíhat na tabletu, který bude přímo ve výstavním sále. Hlasování bude možné po celou dobu konání výstavy. Po jejím skončení, na podzim příštího roku, vznikne mapa na téma s největším počtem hlasů.