Menu Zavřeno
Habsburské panovnické pohřby v raném novověku
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250, Hradec Králové

Datum / čas
Datum - 23/04/2019
17:00 - 17:00

Místo konání
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Kategorie


Doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.: Habsburské panovnické pohřby v raném novověku. Vstupné 60/30 Kč.*

Pohřební rituály raně novověkých Habsburků se vyznačovaly značnou propracovaností, neboť byly vnímány jako důležitý prostředek reprezentace a medializace osoby zemřelého i celého rodu. Detailně promyšlená dramaturgie katolického pohřbu byla připravována tak, aby sloužila k rozloučení s biologickým tělem nebožtíka a současně k vytváření obrazu jeho nesmrtelného sociálního těla. Zemřelý se měl v průběhu funerální slavnosti zapsat do kolektivní paměti přihlížejících především jako ctnostný vladař, křesťanský rytíř a bojovník za katolickou víru, jenž s pomocí Boží milosti navázal na vladařské úsilí svých slavných předků. Důraz kladený na vylíčení jeho vlastních zásluh měl však zároveň za cíl nabídnout následováníhodný vzor budoucím generacím. V přednášce budou na příkladu pohřbů vybraných příslušníků habsburského rodu přiblížena určitá specifika raně novověkých funerálních slavností.